English
智能仓储解决方案
 

        方案介绍
        智能仓储系统解决方案主要包含智能子母车系统、智能多层穿梭车系统、堆垛机系统、地面AGV/RGV系统、货到人拣选系统、WMS(仓库管理)系统、WCS(仓库控制)系统等一系列基于物流信息化的智能系统,通过对入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、物流配送等进行一体化管理,为客户提供更智能高效的仓储解决方案。

 


 
        系统架构图 

 

        单系统展示
 
 
        应用领域